NO.
PHIP ANNOUNCEMENT
1 MASALAH BERKAITAN LOG REPORT
Mohon pelajar tidak menggunakan simbol apostrophe dalam log report anda. Ini kerana ianya akan mengakibatkan log report anda tidak boleh rekod. Pihak GOAL ITQAN USIM sedang dalam usaha mengatasi masalah ini. Terima kasih.
2 TARIKH LATIHAN INDUSTRI BAGI SEMESTER II 2018/2019 (A182) YANG TELAH DITETAPKAN OLEH FAKULTI
SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 24/5/2019 - 15 MINGGU

SARJANA MUDA BAHASA ARAB & KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN - 21/1/2019 HINGGA 31/5/2019 - 20 MINGGU

SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN - 28/1/2019 HINGGA 12/7/2018 - 24 MINGGU

SARJANA MUDA PEMASARAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN - 28/1/2019 HINGGA 14/6/2019 - 20 MINGGU

SARJANA MUDA PERBANKAN & KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN - 28/1/2019 HINGGA 14/6/2019 - 20 MINGGU

SARJANA MUDA PENTADBIRAN & HUBUNGAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN - 28/1/2019 HINGGA 14/6/2019 - 20 MINGGU

SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN & SUNNAH DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA DAKWAH & PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA FIQH & FATWA DENGAN KEPUJIAN - 4/2/2019 HINGGA 24/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAN & AGAMA DENGAN KEPUJIAN - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN - 28/1/2019 HINGGA 14/6/2019 - 20 MINGGU

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN
(KESELAMATAN & JAMINAN MAKLUMAT) - 11/2/2019 HINGGA 14/6/2019 - 18 MINGGU

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN
(FIZIK GUNAAN) - 11/2/2019 HINGGA 14/6/2019 - 18 MINGGU

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN
(BIOTEKNOLOGI MAKANAN) - 11/2/2019 HINGGA 14/6/2019 - 18 MINGGU

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN
(SAINS AKTUARI & PENGURUSAN RISIKO) - 11/2/2019 HINGGA 14/6/2019 - 18 MINGGU

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN
(TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI) - 11/2/2019 HINGGA 14/6/2019 - 18 MINGGU

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN
(MATEMATIK KEWANGAN) - 11/2/2019 HINGGA 14/6/2019 - 18 MINGGU

SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN & SUNNAH DENGAN KEPUJIAN
(DARUL QURAN) - 11/2/2019 HINGGA 31/5/2019 - 16 MINGGU

SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG & SYARIAH (BAGI PELAJAR EXTEND SEMESTER SAHAJA) - 21/1/2019 HINGGA 15/3/2019 - 8 MINGGU
3 PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI DI SEKOLAH RENDAH/MENENGAH KEBANGSAAN
Bagi permohonan latihan industri di Sekolah Rendah/Menengah Kebangsaan SELURUH MALAYSIA, perlu dialamatkan dan melalui Ibu Pejabat:-

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia
Blok E8, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA