NO.
PHIP ANNOUNCEMENT
1 MASALAH BERKAITAN LOG REPORT
Mohon pelajar tidak menggunakan simbol apostrophe dalam log report anda. Ini kerana ianya akan mengakibatkan log report anda tidak boleh rekod. Pihak GOAL ITQAN USIM sedang dalam usaha mengatasi masalah ini. Terima kasih.
2 PEMBUKAAN SISTEM eLI (Bagi pelajar yang akan LI pada September 2018)
Pelajar perlu membuat pendaftaran semester dan kursus dahulu (mula pendaftaran kursus & semester pada 13 Ogos 2018) sebelum membuat permohonan LI dalam sistem eLI. Terima kasih.