NO.
PHIP ANNOUNCEMENT
1 PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI DI SEKOLAH RENDAH/MENENGAH KEBANGSAAN
Bagi permohonan latihan industri di Sekolah Rendah/Menengah Kebangsaan SELURUH MALAYSIA, perlu dialamatkan dan melalui Ibu Pejabat:-

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia
Blok E8, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
2 CETAKAN SURAT PENOLAKAN TAWARAN (REJECTION LETTER)
Kepada semua pelajar, mohon untuk MENCETAK surat Rejection Letter dan MENGHANTAR dengan kadar SEGERA kepada industri-industri yang berkaitan sekiranya pelajar menolak tawaran menjalani latihan industri di industri tersebut. Sekian, terima kasih.