NO.
PHIP ANNOUNCEMENT
1 This application works best with Browser Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge & Safari.
This application works best with Browser Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge & Safari.
2 PEMBUKAAN SISTEM e-LI A222 (SEM 2 SESI PENGAJIAN 2022/2023)
Bagi pelajar yang akan menjalani latihan industri bagi Semester 2 sesi pengajian 2022/2023 A222, Permohonan penempatan menjalani Latihan Industri akan dibuka mengikut mengikut ketetapan tarikh dari fakulti masing masing. Terima kasih.