NO.
PHIP ANNOUNCEMENT
1 SISTEM e-LI
Mohon maklumkan kpd user utk akses eli melalui https://eli.usim.edu.my
2 MASALAH BERKAITAN LOG REPORT
Mohon pelajar tidak menggunakan simbol apostrophe dalam log report anda. Ini kerana ianya akan mengakibatkan log report anda tidak boleh rekod. Pihak GOAL ITQAN USIM sedang dalam usaha mengatasi masalah ini. Terima kasih.
3 PERINGATAN PENTING: PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (ePKI)
Semua pelajar tahun akhir USIM DIWAJIBKAN menjawab ujian ePKI dengan menggunakan akses internet. Sila layari https://epki.usim.edu.my/login.php. Tarikh Ujian: 18 Mei 2018 hingga 1 JUn 2018 Maklumat lanjut sila hubungi fakulti masing-masing atau PPKI USIM. Terima kasih.
4 PENDAFTARAN PENYELIA INDUSTRI (KALI PERTAMA)
Menggunakan link https://eli.usim.edu.my/registersv.php sekiranya penyelia industri tidak boleh membuat pendaftaran menerusi emel yang diterima daripada USIM. Penyelia Industri yang pernah jadi sebelum ini, hanya guna username dan password sedia ada.
5 PEMAKLUMAN KEPADA PENYELIA UNIVERSITI DAN INDUSTRI. TARIKH AKHIR KEMASUKAN MARKAH LATIHAN INDUSTRI ADALAH PADA 12 JULAI 2018 (KHAMIS).