industrial training system

ANNOUNCEMENT

  • SISTEM e-LI (13/04/2018 )


    MASALAH BERKAITAN LOG REPORT (15/05/2018 )


    PERINGATAN PENTING: PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (ePKI) (24/05/2018 )


    PENDAFTARAN PENYELIA INDUSTRI (KALI PERTAMA) (30/05/2018 )


    PEMAKLUMAN KEPADA PENYELIA UNIVERSITI DAN INDUSTRI. TARIKH AKHIR KEMASUKAN MARKAH LATIHAN INDUSTRI ADALAH PADA 12 JULAI 2018 (KHAMIS). (31/05/2018 )


Quick Links

eHadir System eNilai System Warga Mail library USIM
Sistem Latihan Industri Sistem Kemahiran Insaniah GOALS Student Portal

eLI HOTLINE

hd

FOLLOW FACEBOOK PLMJI